Kvalsund kirkelige fellesråd > Kontakt oss
 


Sogneprest Vegard Loke Rønning betjener både Kokelv og Kvalsund sogn. 

Telefon: 45667879 epost: Sogneprest@kvalsund.kommune.no 

 

Kirkeverge Svein Sivertsen er daglig leder i Kvalsund og Kokelv sogn. 

Telefon: 90034103 Epost: svein.sivertsen@hammerfest.kommune.no

 

Menighetssekretær og trosopplærer Linda Rønning

E-post: Linda.ronning@kvalsund.kommune.no 

 

Kirketjener Reidar Holmgren har ansvar for kirkegården i Kvalsund, og for vedlikehold av kirkebygg. Han har og ansvar for å bistå prest i kirkelige handlinger og i gudstjenester. 

Telefon: 92456263 epost: kirkekontoret@kvalsund.kommune.no

 

Kirketjener Roald Nilsen har ansvar for å bistå prest i kirkelige handlinger og i gudstjenesten. Roald er og leder i Kvalsund kirkelige fellesråd, og er den folkevalgte lederen for kirka i Kvalsund og Kokelv.

Epost: kirkekontoret@kvalsund.kommune.no

13. november 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Kvalsund og Kokelv menigheter Powered by Agrando