Kvalsund kirkelige fellesråd > Kontakt oss
 


Kirkekontoret har sine lokaler i det nye menighetshuset i Kvalsund.

Vår besøksadresse er kirkeveien 7, 9620 Kvalsund.

 

Vår postadresse er:

Hammerfest kirkelige fellesråd

Postboks 70

9615 Hammerfest.


Sogneprest Vegard Loke Rønning betjener både Kokelv og Kvalsund sogn. 

Telefon: 45667879

epost: vr596@kirken.no

 

Kirkeverge Ellen Birgitta Johansen er daglig leder for alle sogn i Hammerfest kommune.

Telefon: 91168352 

epost: ej674@kirken.no

 

Linda Rønning er menighetssekretær for Kvalsund og Kokelv sogn.

Telefon: 45459782

epost: lr989@kirken.no

 

Kvalsund kirkekontor kan også kontaktes på epost: post.kvalsund@kirken.no

 

Kirketjener i Kokelv er Roald Nilsen. Han har ansvar for å bistå prest i kirkelige handlinger og i gudstjenesten. Roald er og leder i Hammerfest kirkelige fellesråd, og er den folkevalgte lederen for kirkene i Kvalsund, Kokelv og Hammerfest.

 

9. juli 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Kvalsund og Kokelv menigheter Powered by Agrando