Hammerfest menighetsblad
 


Hammerfest menighetsblad
Hammerfest menighetsblad

Nytt nummer av menighesbladet er ute. Du kan lese det her!

 

Påskenummeret av Hammerfest menighetsblad har nå blitt sendt ut til husstandene i Hammerfest, Kvalsund og Kokelv.

Vi gjør oppmerksom på at menighetsbladet gikk i trykken omtrent samtidig med at Koronatiltakene ble satt i verk av regjeringen, derfor vil det være flere datoer og kunnjøringer som er forandret.

Du kan også lese menighetsbladet her: /Portals/236/Hammerfest%20menighetsblad%20nr1.pdf

 9. juli 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Kvalsund og Kokelv menigheter Powered by Agrando