Informasjon til våre menigheter i Kvalsund og Kokelv sokn
 


Informasjon til våre menigheter i Kvalsund og Kokelv sokn
Informasjon til våre menigheter i Kvalsund og Kokelv sokn

Vi har i samarbeid med helsemyndighetene kommet frem til nye rammer for kirkelige handlinger.

 

Kjære alle sammen i Kvalsund og Kokelv sokn. 

Vi er inne i en krevende tid med mange restriksjoner på grunn av koronaviruset. Vi er alle i prosessen med å finne ut hvordan vi skal leve med de restriksjonene som er gitt og samtidig ta vare på hverandre, liv og helse. Det som ikke stopper opp er at liv kommer til og liv faller fra. De siste dagene har vi i kirken jobbet sammen med helsemyndighet for å finne rammer for hvordan vi skal kunne gjennomføre kirkelige handlinger i Kvalsund og Kokelv kirker.

Følgende rammer gjelder for kirkelige handlinger i Kvalsund og Kokelv sokn:

 

Rammer for begravelse:

Begravelser i Kvalsund sokn skjer fra Kvalsund kirke. Begravelser i Kokelv sokn holdes i Kokelv kirke.

Begravelse er for familie og nær krets.

Medlemmer i samme husstand kan sitte på samme stolrad. Mellom hver husstand skal det være minst to meters avstand. Det vil si at det skal være to tomme rader mellom hver husstand. Dette gjelder i både Kvalsund kirke og i Kokelv kirke.

På denne måten kan vi ha begravelser med deltakere inntil 30 personer inkludert de som har arbeid i kirken under begravelsen. 

Det vil legges opp til strukturert inngang og utgang av kirken. Dette for å forhindre kødannelser.

Skal det benyttes minneprotokoll må alle ta med egen penn.

Det oppfordres generelt til avstand mellom deltakere i begravelsen. Dette gjelder særlig overfor de som er på arbeid i forbindelse med begravelsen. Galleriet er stengt for publikum. 

Det vil være spritdispensere i våpenhuset. Alle som deltar må sprite hendene sine ved inngang. 

Alle gravferder blir avsluttet inne i kirkerommet, med jordpåkastelse og velsignelse. På kirkegården vil det kun være senking av kisten. Vi ber om at pårørende holder god avstand til hverandre og til de ansatte på kirkegården. 

Vi har stor forståelse for at disse restriksjonene vil være inngripende i sorgen for etterlatte og pårørende. Hvis det er et ønske fra de pårørende vil vi legge til rette at begravelser kan strømmes. Hammerfest kirkelige fellesråd arbeider med å kjøpe inn et enkelt utstyrsoppsett for dette. I forbindelse med strømming må personvern tas hensyn til.     

Rammer for dåp

I restriksjonsperioden kan planer om dåp vurderes utsatt, men kirken ønsker også å være imøtekommende overfor ønske om/behov for dåp.

Dåp av enkeltpersoner kan derfor gjennomføres innenfor de samme rammer som gjelder for begravelser. Den gamle tradisjonen med hjemmedåp er også en mulighet. Da gjennomføres dåp i hjemmet av prest med en enkel seremoni. Forutsetningen er at det ikke foreligger en karantenesituasjon eller annen smittefare i hjemmet. Ved barnedåp kommer familien til kirken etter at restriksjonstiden er over og barnet stadfestes som døpt. I forbindelse med dette utstedes det dåpsattest

Sjelesorg/samtaler 

Samtaler og sjelesorg gjennomføres primært over telefon. 20. september 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Kvalsund og Kokelv menigheter Powered by Agrando
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort