Hammerfest kirkelige fellesråd søker kateket i 100% stilling!
 


Hammerfest kirkelige fellesråd søker kateket i 100% stilling!
Hammerfest kirkelige fellesråd søker kateket i 100% stilling!

Ønsker du å bli en del av vår kirkestab? 

Hammerfest har i 2020 slått seg sammen med Kvalsund og består i dag av tre sokn; Hammerfest, Kvalsund og Kokelv, hvorav Hammerfest er den største. Kommunen har 11.500 innbyggere hvorav 8.300 er medlem i Den norske kirke. Størsteparten av innbyggerne bor i Hammerfest/Rypefjord, men vi har levende bygdesamfunn i både Kvalsund, Kokelv, Seiland, Sørøya og Kvaløya. Soknene har alltid hatt en flerkulturell befolkning med norsk, samisk og kvensk som de største. Vi jobber i dag med å synliggjøre samisk kultur i menighetslivet. Kokelv er en sjøsamisk bygd hvor det samiske språket fortsatt praktiseres blant de eldre.

Menighetene ønsker å favne folk, historie og kultur gjennom å være en levende folkekirke med et rikt tilbud og nærvær i folks liv. Oppslutningen om kirkelige handlinger er god. Trosopplæringstilbudet favner vidt og det er i snitt 70 konfirmanter som konfirmeres. Antall barn som døpes er stabil og hadde en økning i 2019.

Kirkelig fellesråd i Hammerfest har ledig 100 % stilling som kateket med ønske om snarlig tiltredelse. Stillingen er primært plassert i Hammerfest sokn, men den som tilsettes må påregne litt arbeid i de andre soknene i fellesrådsområdet/prostiet.

Kirkens undervisningstjeneste har som formål å fremme trosopplæringen i menigheten, styrke troen hos alle døpte, gi hjelp til livsmestring og kalle til etterfølgelse. Kateketen leder menighetens undervisningstjeneste og har medansvar for å rekruttere, utruste og veilede frivillige medarbeidere.

Det kan tilbys arbeidsveiledning.

 

Arbeidsoppgaver:

- Lede soknets undervisningstjeneste for barn, unge og voksne.

- Ansvar for konfirmantarbeidet.

- Planlegge og gjennomføre trosopplæringen i samarbeid med staben i henhold til trosopplæringsplan.  

- Samarbeid med skoler, barnehager og andre instanser i kommunen.

- Videreutvikle menighetens tilbud til barn og unge.

- Rekruttere og følge opp ledere knyttet til barne-, ungdoms- og konfirmantarbeidet, samt frivillige i trosopplæringsarbeidet.

- Bidra til å utvikle dialog mellom kirken og nærmiljøet.

 

Kvalifikasjoner

* Vi søker primært etter en vigslet kateket med utdanning i samsvar med Tjenesteordning for kateketer i Den norske kirke.

* Andre søkere som har utdanning innen pedagogikk og kristendom/teologi kan også bli vurdert.

* Erfaring fra lignende type stilling er ønskelig.

* Personlig egnethet vil bli vektlagt.

* Den som tilsettes bør ha førerkort klasse B.

 

Personlige egenskaper

* Gode pedagogiske og administrative evner.

* Like å jobbe med barn og unge.

* Evne til å skape trygge rammer og ivareta barn og unge.

* Evne til god kommunikasjon.

* Evne til å omgjøre gode ideer til god praksis.

* Evne til å jobbe strukturert, både selvstendig og i team.

* Omgjengelig og fleksibel, lett å samarbeide med.

 

Særskilte krav

Det er krav om medlemskap i Den norske kirke

Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf. kirkelovens § 29.

 

Vi tilbyr

Lønn etter avtaleverket for kirkelig sektor.

Gode forsikrings- og pensjonsordninger, medlemskap i KLP.

 

Søknad og cv sendes til EJ674@kirken.no innen 28.02.20. For mer informasjon om stillingen kan kirkeverge Ellen Birgitta Johansen kontaktes på telefon 91168352.20. september 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Kvalsund og Kokelv menigheter Powered by Agrando
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort