Gudstjeneste i Kvalsund og Kokelv kirker
 


Gudstjeneste i Kvalsund og Kokelv kirker
Gudstjeneste i Kvalsund og Kokelv kirker

Det er gudstjeneste i Kvalsund kirke den 19. januar klokken 1100 og i Kokelv kirke klokken 1700.

 

Velkommen til gudstjeneste i Kvalsund og Kokelv kirker søndag 19. januar, den 3. søndag i åpenbaringstiden. Gudstjenesten i Kvalsund kirke er klokken 1100, og i Kokelv kirke klokken 1700.

Det er sogneprest Vegard Loke Rønning som er forrettende prest begge steder.

 

I søndagen bibeltekst får vi høre om det som skjedde under bryllupet i Kana i Galilea, hvor Jesus åpenbarte seg ved å gjøre vann om til vin:

''Den tredje dagen var det et bryllup i Kana i Galilea. Jesu mor var der. 2 Også Jesus og disiplene hans var innbudt. 3 Da vinen tok slutt, sa Jesu mor til ham: «De har ikke mer vin.» 4 «Kvinne, hva vil du meg?» sa Jesus. «Min time er ennå ikke kommet.» 5 Men moren hans sa til tjenerne: «Det han sier til dere, skal dere gjøre.»
    6 Det sto seks vannkar av stein der, slike som brukes i jødenes renselsesskikker. Hvert av dem rommet to eller tre anker. 7 «Fyll karene med vann», sa Jesus til tjenerne. De fylte dem til randen. 8 «Øs nå opp og bær det til kjøkemesteren», sa han. Det gjorde de. 9 Kjøkemesteren smakte på vannet. Det var blitt til vin. Han visste ikke hvor den var kommet fra, men tjenerne som hadde øst opp vannet, visste det. Da ropte han på brudgommen 10 og sa: «Alle andre setter først fram den gode vinen, og når gjestene blir beruset, kommer de med den dårlige. Men du har spart den gode vinen til nå.»
    11 Dette var det første tegnet Jesus gjorde, det var i Kana i Galilea. Han åpenbarte sin herlighet, og disiplene hans trodde på ham.''

Joh 2,1-11

 

Velkommen til gudstjeneste på søndag!3. juni 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Kvalsund og Kokelv menigheter Powered by Agrando