Gudstjeneste i Kokelv og Kvalsund kirker
 


Gudstjeneste i Kokelv og Kvalsund kirker
Gudstjeneste i Kokelv og Kvalsund kirker

Det er gudstjeneste i Kokelv kirke 17/2 klokken 1100, og i Kvalsund kirke kloken 1700.

 

Velkommen til gudstjeneste i Kokelv kirke klokken 1100, og i Kvalsund kirke klokken 1700.

Det er Såmannsøndag, og lignelsen om såmannen vil være i fokus denne søndagen. Lignelsen finner vi i Matt 13,24-30:

Han la fram for dem en annen lignelse og sa: «Himmelriket kan sammenlignes med en mann som hadde sådd godt korn i åkeren sin. Og mens alle sov, kom fienden hans og sådde ugress blant hveten og gikk sin vei. Da kornet skjøt opp og satte aks, kom også ugresset til syne.Tjenerne gikk til jordeieren og sa: ‘Herre! Var det ikke godt korn du sådde i åkeren? Hvor kommer da ugresset fra?’ ‘Det har en fiende gjort’, svarte han. Tjenerne spurte ham: ‘Vil du vi skal gå og luke det bort?’  ‘Nei’, svarte han, ‘for når dere luker bort ugresset, kunne dere samtidig komme til å rykke opp hveten. La dem begge vokse der sammen til høsten kommer. Og når det er tid for innhøsting, skal jeg si til dem som høster inn: Sank først sammen ugresset og bind det i bunter for å brenne det. Men hveten skal dere samle i låven min.’»

 

I Kokelv er Roald Nilsen kirketjener, Alf-Carl Strand er teksleser og Elena Fredriksen er organist. Kirketjener i Kvalsund er Reidar Holmgren, organist er Elena Brovold. Vegard Loke Rønning er forrettende prest begge steder.

 

Vel møtt til gudstjeneste!9. juli 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Kvalsund og Kokelv menigheter Powered by Agrando