Gudstjenesteplan for Kvalsund og Kokelv 2017
Gudstjenesteplan for Kvalsund og Kokelv 2017

Her er en oversikt over alle gudstjenester i Kvalsund og Kokelv kirker for 2017.

Gudstjenester i Kvalsund sogn:

15/1      Kl. 1100   Gudstjeneste med nattverd

29/1      Kl. 1100   Gudstjeneste med nattverd

12/2      Kl. 1700   Gudstjeneste med nattverd

26/2      Kl. 1100    Fastelavnsgudstjeneste med nattverd

12/3      Kl. 1100    Gudstjeneste med nattverd

26/3      Kl. 1100    Gudstjeneste med nattverd

9/4        Kl. 1100    Palmesøndag. Gudstjeneste med nattverd og dåp

14/4      Kl. 1100    Langfredagsgudstjeneste

16/4      Kl. 1100    Første påskedagsgudstjeneste med nattverd

17/4      Kl. 1100    Gudstjeneste i Klubbukt   

7/5        Kl. 1100    Gudstjeneste med nattverd

21/5      Kl. 1700    Gudstjeneste med nattverd   

4/6        Kl. 1200    Konfirmasjonsgudstjeneste

18/6      Kl. 1100    Gudstjeneste med nattverd    

2/7        Kl. 1100    Gudstjeneste med nattverd

30/7      Kl. 1700    Gudstjeneste med nattverd

13/8      Kl. 1700    Gudstjeneste med nattverd

27/8      Kl. 1100    Gudstjeneste med nattverd

10/9      Kl. 1100    Gudstjeneste med nattverd

24/9      Kl. 1700    Gudstjeneste med nattverd

15/10    Kl. 1100    Gudstjeneste med nattverd

22/10    Kl. 1100    Gudstjeneste i Klubbukt

5/11      Kl. 1700    Minnegudstjeneste

19/11    Kl. 1100    Gudstjeneste med nattverd

3/12      Kl. 1630    Lysmesse

17/12    Kl. 1100    Gudstjeneste med nattverd

24/12    Kl. 1615    Julaftengudstjeneste

25/12    Kl. 1200    Juledagsgudstjeneste

26/12    Kl. 1200    Juledagsgudstjeneste i Klubbukt

Gudstjenester i Kokelv sogn:

15/1      Kl. 1700     Gudstjeneste med nattverd

12/2      Kl. 1100      Gudstjeneste med nattverd

12/3      Kl. 1700      Gudstjeneste med nattverd

13/4      Kl. 1700     Trosopplæringsgudstjeneste med nattverd

25/5      Kl. 1100      Konfirmasjonsgudstjeneste

27/8      Kl. 1700      Gudstjeneste med nattverd

24/9      Kl. 1100      Gudstjeneste med nattverd

15/10    Kl. 1700      Gudstjeneste med nattverd

5/11      Kl. 1100       Gudstjeneste md nattverd

3/12      Kl. 1100       Lysmesse

24/12    Kl. 1300      Julaftengudstjeneste22. mai 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Kvalsund og Kokelv menigheter Powered by Agrando